बेगनासतालमा नव वर्षको पूर्व सन्ध्यामा आन्तरकि पर्यटकलाई स्वागत

पोखरा । नव वर्ष २०७८ को पूर्व सन्ध्यामा पोखरा महानगरपालकिा वडा नं।३१को बेगनासतालमा आन्तरकि पर्यटकलाई स्वागत गरएिको छ ।
स्याक्रेड समटिको आयोजनामा आन्तरकि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्येले आयोजना गरएिको कार्यक्रममा १ सय वटा रोयल एनफल्डि बुलेट वाइक राइडरको यात्रा काठमाण्डौबाट सुरु भएको थयिो भने वाइक राइडरलाई पोखरा ३१ बेगनासतालमा भव्य रुपमा स्वागत गरएिको हो ।
होटल तथा रेष्टुरेण्ट एशोसयिसन, ढुंगा व्यवसायकि समति,ि युवा क्लब, आमा समूह र स्थानयि वासन्दिाहरुले रोयल एनफल्डि बुलेट वाइक सबार आन्तरकि पर्यटकलाई फूल मालाले भव्य रुपमा स्वागत गरेका थएि ।
आन्तरकि पर्यटकलाई पर्यटक प्रहरीले स्कटीङ गरेको थयिो भने ट्राफकि प्रहरी, स्थानयि सामाजकि संघ संस्थाहरुले सहयोग गरेका थएि ।
आन्तरकि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्येले नव वर्ष २०७८ लाई स्वागत गर्दै वाजागाज सहति आन्तरकि पर्यटकलाई भव्य रुपमा स्वागत गरएिको होटल तथा रेष्टुरेण्ट एशोसयिसन लेखनाथका पूर्व अध्यक्ष दामोदर भक्त थापाले जानकारी दनिु भयो ।

Facebook Comments Box